Tipărire

Comitetul de coordonare a politicilor

Categorie: Sectoare de piata

Procesul decizional intern al Copa-Cogeca îl reflectă pe cel din cadrul Consiliului. Copa-Cogeca are mai multe grupuri de lucru (peste 40), care îndeplinesc un rol important din punct de vedere tehnic și politic. Acestea sunt întotdeauna asociate unui grup consultativ organizat de Comisia Europeană. Fiecare grup are un președinte și un vicepreședinte, aleși în mod democratic de către grup pentru o perioadă de doi ani. Rolul lor este foarte important pentru atingerea compromisurilor la nivelul grupului în ceea ce privește poziția sau contribuția noastră. Orice expert cu un înalt nivel de experiență, din oricare stat membru, poate deveni președinte sau vicepreședinte al grupurilor, cu condiția să fie ales/aleasă în funcție de către grup.

Copa-Cogeca joacă, alături de alte părți interesate (reprezentanți ai industriei și comerțului), un important rol consultativ   pentru Comisia Europeană   în cadrul grupurilor   consultative organizate de aceasta, dar coordonate de părțile interesate. Copa-Cogeca are posibilitatea de a trimite un număr mare de membri în cadrul acestor grupuri consultative, asigurând un echilibru al reprezentării lor geografice, delegații noștri fiind eligibili pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai grupurilor, funcții asumate, în mod alternativ, de producători/reprezentanți ai sectorului industrial/comercial pe baza unui acord verbal între părțile interesate.

De la nivel tehnic, poziția este transmisă la nivel general, fiind analizată de POCC/CCC.

POCC/CCC este o structură alcătuită din reprezentanții naționali ai fiecărei organizații membre, cu sediul la Bruxelles și/sau în capitalele statelor membre.

Orice pozitie a Copa-Cogeca se ia dupa ce se asigura legătura dintre nivelul tehnic (grupurile de lucru) și nivelul politic (Praesidium- ul) si este adoptată de către Praesidium.